Strona główna » Regulamin
Producenci
AeroCatchAiMAlfanoAlpinestarsandytecap sportfahrwerkeArcastingARMTECHATLAuto GaugeBELLBG RacingcapitCAT CAMSDEPO RacingEibachGITcarGoodridgeGunsonHEL PerformanceHJSIntercompIRPITGiTripLifelinemircoMocalMOMOmonit rallyNuke PerformanceobpOMPOMP SportORECAOZ RacingPowersprintQSPQUAIFER.S. PerformanceRajdowySklepRecaroRedSpecRevotecRGC Motorsport TiresRRSSabeltsandtlerSchroth RacingSimotaSimpsonSparcoSpeedline CorseStand21stiloSWAGIERTerratripTRS MotorsportTurn OneVERKLINEWAGNER TUNINGZASADAZERONOISE
Nasze hity
Kontakt

Regulamin


§1 Informacje ogólne
 
Sklep internetowy działający pod adresem www.rajdowysklep.pl prowadzony jest przez firmę: PRO Wojciech Puchalski, Polna 95, 62-052 Komorniki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 665-142-67-72, REGON 301903841, BDO 000473162 kontakt: e-mail: info@rajdowysklep.pl  tel. 503 96 96 40
 

§2 Składanie zamówień 
 1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.
 4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności elektronicznej lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.
  
§3 Koszty i termin wysyłki 
 1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
 2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas wysyłki liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu. W przypadku wyboru opcji za pobraniem czas wysyłki liczony jest od dnia poprawnego złożenia zamówienia.
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
 4. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 
§4 Płatności 
 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną posługuje się w zamówieniu danymi związanymi z działalnością gospodarczą zaznaczając jako dowód sprzedaży fakturę VAT Sprzedawca domniema, że jest on Klientem niebędącym Konsumentem.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Sklepu.
 3. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.
 4. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto opłatę należy wnieść w całości w ciągu 3 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
 5. Obsługa i dostępne formy płatności:
  • Przelew na rachunek sprzedawcy – mBank nr 03 1140 2004 0000 3302 7401 0127
  • Za pośrednictwem systemu paynow:
   • BLIK
   • Karta płatnicza – podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
   • Szybki przelew internetowy
  • Za pośrednictwem systemu Tpay:
   • BLIK
   • Szybki przelew internetowy
  • Pobranie
  • Raty - korzystając z systemu ratalnego tpay RATY
 
§5 Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi 
 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego §5 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru, o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie Sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres info@rajdowysklep.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Sklepu wraz z opisem reklamacji.
 5. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
 6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty w terminie 3 dni roboczych. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

§6 Gwarancja
 1. Produkty sprzedawane przez RajdowySklep.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sklepem.
 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu;
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §5 niniejszego regulaminu.
    
§7 Zwroty
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość i dokonał zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
 2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić, w tym m. in. umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres info@rajdowysklep.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (dotyczy towarów zakupionych i wysłanych na terytorium Polski).
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 
 §8 Zwrot pieniędzy
 
 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klient zwróci rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Klient zwróci rzecz w stanie niezniszczonym i kompletnym.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje paczek za pobraniem.
 

§9 RODO

Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym RajdowySklep.pl (w tym w procesie rejestracji konta, korzystania ze strony sklepu i dokonywania zakupów oraz w procesie składania zamówienia bez rejestracji), przetwarzane są przez PRO Wojciech Puchalski z adresem siedziby: ul. Polna 95, 62-052 Komorniki.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów.
 3. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej RajdowySklep.pl poświęconej Polityce prywatności.


§10 Postanowienia końcowe 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.

Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz reklamacji
załącznik nr 2 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - protokół zwrotu towaru

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies i Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu